OD 23.12.2022 DO 2.1.2023 ZAVŘENO

PNEUSERVIS OSOBNÍ, NÁKLADNÍ

Jsme napojeni na sklad čítající 50 000 pneumatik s expresním dodáním do druhého dne!
Základní rozměry máme skladem. Vše nabízíme za internetové ceny.

Provádíme

 • Demontáže, montáže, vyvážení pneumatik osobních, SUV, OFF ROAD (4x4),
  VAN (dodávky), nákladních, traktorů, zemědělských a stavebních strojů
 • Demontáž, montáž motocyklových pneu, čtyřkolech
 • Přezouvání nízkoprofilových a RUN on FLAT (dojezdových)
  pneumatik bez montážní páky
 • Opravy osobních, nákladních, zemědělských a stavebních pneumatik
  studenou a teplou vulkanizací (opravy průpichů a průrazů v běhounové
  i bočnicové části radiálních i diagonálních pneu)
 • Dotažení kol momentovým klíčem na předepsanou hodnotu
 • Sezonní uskladnění Vašich pneumatik
 • Zajištění ekologické likvidace opotřebených pneu

SENZORY PRO KONTROLU TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

Co to je TPMS?

Systémy pro kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS) jsou systémy integrované ve vozidle, které nepřetržitě sledují tlak v pneumatikách. Existují dva druhy systémů. Přímý systém měří tlak vzduchu pomocí senzoru v kole zatímco nepřímý systém detekuje pokles tlaku pomocí ABS senzorů vozidla. V případě poklesu tlaku v jedné nebo více pneumatikách je řidič upozorněn přímo na displeji na palubní desce vozidla.

TPMS plní tři funkce:

 • Zvyšují bezpečnost jízdy
 • Zabraňují zvýšené spotřebě paliva při jízdě se špatným tlakem vzduchu v pneumatikách
 • Zamezují zvýšenému opotřebení pneumatik, které je způsobeno příliš nízkým tlakem vzduchu v pneumatikách

SENZORY TPMS Z PRÁVNÍHO HLEDISKA

JAKÉ PRÁVNÍ POŽADAVKY MUSÍ SPLŇOVAT TPMS?

Od 1. listopadu 2014 musí být dle směrnice EU systémem pro kontrolu tlaku v pneumatikách vybaveny všechny nové vozy již od výrobce vozidla. Směrnice EU nicméně nepředepisuje, jaký systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách musí být instalován. Přípustné jsou tedy jak přímé, tak nepřímé systémy. Předpokladem ale je, že tyto senzory splňují předpisy a podmínky směrnice ECE-R 64. Podle ECE-R 64 je předepsána pouze funkčnost, která může být splněna jak originálním senzorem, tak senzorem zakoupeným na trhu náhradních dílů.

TPMS & KOUPĚ KOL

NA CO SI DÁVAT POZOR PŘI NÁKUPU KOL?

Pokud již máte Váš vůz vybaven TPMS, pak musíte zjistit, zda se jedná o přímý nebo nepřímý systém měření. V případě, že se jedná o nepřímý TPMS, pak si můžete vybrat kola jako obvykle, protože tím není systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách nijak dotčen.

Pokud se jedná o přímý systém kontroly tlaku v pneumatikách, měli byste si při nákupu kol dávat pozor na následující:

1. Zda Vámi vybraný design kola splňuje všechny předpoklady pro montáž TPMS senzoru. 

2. Z důvodu komplexnosti technologie TPMS Vám doporučujeme navštívit odborného prodejce, který disponuje speciálním nářadím a programovacím vybavením pro výměnu pneumatik, údržbu práce a pro vyřešení potenciálních problémů (např. výstraha na displeji).

TPMS Know-how

TechniCKÉ DetailY A VLIV tpms NA ÚDRŽBU A ServiS

Jaké jsou rozdíly mezi přímým a nepřímým systémem?

U přímého měřícího systému zaznamenává senzor v kole tlak vzduchu pneumatiky. Tyto informace se přenáší vysílačem do řídicí jednotce ve vozidle. Rozdílné displeje jednotlivých výrobců vozidel dávají řidiči možnost neustále sledovat aktuální hodnoty tlaku nebo řidič dostává pouze výstrahu při příliš nízkém tlaku vzduchu pneumatik. Tyto systémy jsou velice přesné, protože monitorují tlak vzduchu přímo v každé pneumatice.

Jak funguje nepřímý systém tlaku vzduchu v pneumatikách?

U nepřímého systému sledují senzory ABS a trakce rychlost otáčení každého kola. Změna v rychlosti otáčení by se mohla projevit při poklesu tlaku vzduchu v pneumatice. Měří se také kmitání kol, které se mění v závislosti na změně tlaku v pneumatice. Tato změna je pak dalším indikátorem poklesu tlaku vzduchu v pneumatice.

Jaké jsou výhody a nevýhody těchto systémů?

Přímý systém TPMS umožňuje velice přesný záznam dat a dodatečné funkce jako jsou rozpoznání pozice pneumatik, rozpoznání ztráty tlaku při stání vozidla a snímání tlaku vzduchu v pneumatice u náhradního kola. Přímý systém TPMS vyžaduje vícenáklady při výměně pneumatik a při údržbě. Všechna kola daného vozidla (na léto, na zimu, náhradní kola) musí být vybavena funkčním senzorem.

Nepřímý systém TPMS je méně přesný, protože neměří ani tlak vzduchu v pneumatice, ani její teplotu. Nemůže zjistit ztrátu tlaku vzduchu v pneumatikách v momentě, kdy vozidlo stojí. Tento systém je levnější a jednodušší na údržbu, protože nepoužívá senzory umístěné v pneumatikách.

Jaké důsledky mají systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis?

Použití senzorů TPMS přináší nové požadavky, jak pro majitele vozidla, tak i pro odborného prodejce. 

Výměnu pneumatik si majitel vozidla již nebude schopen provést sám, ale bude potřebovat pomoc kvalifikovaného servisu, který jediný může senzor správně namontovat, nastavit a zkontrolovat. Vzhledem k povinnému zavedení této technologie, budou muset odborní prodejci vyškolit svůj personál a investovat do příslušného vybavení.

Mohu si na vůz s přímým měřením TPMS namontovat pneumatiky sám?

Montáž pneumatik je důležitá bezpečnostní procedura a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneumatik, použití správného utahovacího momentu,…). Proto zásadně doporučujeme tuto práci provádět u odborných prodejců.

Přímé systémy TPMS s sebou navíc přináší následující nové technické požadavky:

 • Nutnost údržby ventilu a těsnění při každé výměně kol, aby se zamezilo nadměrnému opotřebení senzoru
 • U nových pneumatik: spárování senzorů s vozidlem v případě použití nových senzorů (nové identifikační číslo senzoru) nebo při změně pozic kol a tím pádem i senzorů, zajištění správné komunikace mezi senzorem a jednotkou TPMS
 • Při výměně pneumatik je nutné zkontrolovat stav baterie senzorů

Moje vozidlo nemá systém TPMS, musím si ho nechat namontovat dodatečně?

Ve vozidlech, která podléhají povinnosti mít senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), byl nepřímý nebo přímý systém TPMS již zabudován při výrobě, protože by jinak toto vozidlo neobdrželo v rámci členských států EU typové schválení, případně povolení k provozu.

Dodatečná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) není nutná.

Nejprodávanější značky